We hebben vaak het gevoel dat we iets ‘moeten’ met hoe we ons voelen. In een niet aflatend streven naar ‘geluk’. Waarbij we

niet in de gaten hebben dat juist de focus op de bui die we op dat moment hebben, ons geluk in de weg staat. Buien, gemoedstoestanden… ze horen bij het leven. En hoe minder aandacht ze krijgen, des te sneller er ruimte is voor frisse nieuwe gedachten waardoor je – voor je het weet – alweer in een andere bui bent.