Als ik ondernemers vraag waarom ze succesvol willen zijn, hoor ik altijd antwoorden die neerkomen op drie dingen. Het zijn de volgende:

  1. “Ik wil veel geld verdienen” (zodat ik geen zorgen heb en kan doen wat ik wil).
  2. “Ik wil een bijdrage leveren” (zodat ik me gewaardeerd/gezien/belangrijk voel).
  3. “Ik wil doen wat me het meeste inspireert” (want daar voel ik me gelukkig bij).

Vraag je door dan blijkt in alle gevallen op een diepere laag één van vijf redenen aanwezig. Namelijk: 

“Ik wil rust”.

“Ik wil vrij zijn.”

“Ik wil me goed voelen”.

“Ik wil gelukkig zijn.”

“Ik wil gezien en gewaardeerd worden.”

Soms met een omweg. Dan zegt de ondernemer in kwestie iets wat hierop lijkt:

“Ik wil veel geld verdienen”,

“Waarom is dat belangrijk voor je?”

“Om mijn kinderen te laten studeren”.

“Waarom is dat belangrijk voor je?”

“Zodat ze meer kansen hebben.”

“Waarom is dat belangrijk voor je?”

“Zodat ze gelukkig worden”.

“Waarom is dat belangrijk voor je?”

“Omdat ik het dan goed gedaan heb”.

“Waarom is dat belangrijk voor je?”

“Dat maakt me gelukkig en geeft me rust “.

De “ellende“ is dat we denken dat succes voor al die dingen zorgt. Voor die rust, die vrijheid en dat geluk. Wat in werkelijkheid niet het geval is.

In werkelijkheid zit dat alles al in je, ongeacht het succes dat je wel of niet hebt. Ja, dat welzijn zit ook in jou :-). Het enige dat tussen jou en je gevoel van rust/vrijheid/geluk staat, zijn je eigen gedachten.

De gedachte dat je geen vrijheid hebt omdat …

Gedachten dat je een berg geld nodig hebt zodat …

Zou je er niet aan denken dan zou je je prima voelen.

Zolang er geen gedachten zijn aan bijvoorbeeld geldtekort, dan ben je in het hier en nu en totaal OK. Zolang er geen gedachten zijn over wat de toekomst MOET zijn of juist NIET moet zijn, ben je in het nu OK.

Het lijkt struisvogelpolitiek, om niet te kijken naar de toekomst, maar zegt zelf: hoe goed ben je werkelijk in toekomst voorspellen? Als je jezelf de kans geeft om vaker in het nu te zijn, in plaats van in gedachten, zul je merken dat het gevoel van rust/ontspanning/etcetera er nu al is. Zonder al die zaken waarvan je denkt dat je ze eerst moet hebben om die positieve gevoelens te ervaren.