Het valt me steeds meer op hoe belangrijk wij het als mensen vinden om betekenis te geven. Aan alles.
“Wat betekent het dat ik die meneer op die rode fiets nu al drie dagen achter elkaar ben tegengekomen?”
”Wat betekent het dat het nu al drie dagen achter elkaar regent?”
“Wat zegt het dat ik moeite heb om klanten aan te trekken?”,
“Wat betekent het dat mijn partner na 15 jaar nog steeds te beroerd is om zijn vuile sokken in de was te gooien?”

We zoeken die betekenis niet in zijn algemeenheid, maar betrekken hem vooral op onszelf.
“Wat moet ik ermee dat ik die meneer op die rode fiets zo vaak tegenkom?”.
“Wat zegt het over mij dat ik zijn sokken steeds in de wasmand doe?”

We creëren een enorme hoeveelheid gedachten over van alles op de zoektocht naar betekenis. Zonder te zien dat wij die gedachten zelf verzinnen. Dat die gedachten niets waren, totaal neutraal totdat wij ermee aan de slag gingen. De man op de rode fiets is een man op een rode fiets (met alle respect voor hem als mens). Totaal betekenisloos zo lang wij ons niet bewust zijn dat hij voorbij fietst. Slechts door hem waar te nemen en na te denken over die waarneming, geven wij hem zelf betekenis.

Maar die betekenis bestaat helemaal niet – wij bedenken hem. Hetzelfde geldt voor alle andere voorbeelden die ik gaf, zoals de sokken op de vloer van de slaapkamer. Die zeggen niets over de persoon die ze daar laat liggen of over degene die ze opraapt en in de wasmand doet. De sokken, de handeling, zowel de handeling van het loslaten op de plek waar hij ze uitgetrokken heeft, als de handeling om ze in de wasmand te gooien, is totaal betekenisloos totdat wij erover na gaan denken. En die gedachte als heel echt en reëel en als de waarheid gaan zien. Dat geldt voor alles.

Alles is betekenisloos totdat wij het waarnemen en er een gedachte over hebben. En aan ieder van ons de persoonlijke keuze om die gedachten voor waarheid aan te nemen en erop te acteren of om ze naast ons neer te leggen en door te gaan met ons leven.

Zo’n gedachte, je hoeft er niets mee, je hoeft er geen betekenis aan te geven. Hoeveel vrijheid geeft dat?!