Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.3principles.nl. Deze website is een openbare servicewebsite van Shift Academy (https://www.shiftacademy. nl) en als zodanig hanteren wij het privacy-beleid van Shift Academy ook voor deze website.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Shift Academy, gevestigd aan Birkstraat 95/12 – 3768 HD Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.shiftacademy.nl  en www.slagersdochters.nl
Birkstraat 95-12
3768 HD Soest
+31 35 588 51 49
e-mail: welkom@shiftacademy.nl

Angela Mastwijk is de functionaris gegevensbescherming van Shift Academy.

Zij is te bereiken via angela@shiftacademy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shift Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten cq producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt voor het ontvangen van ons magazine.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor diensten cq. producten (boeken, coaching, [online] trainingen, lidmaatschap):

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 •  Bankrekeningnummer

Voor inschrijvingen van ons Shift Magazine verwerken wij alleen jouw:

 • Voornaam en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via angela@shiftacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shift Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (Shift Magazine) en/of reclamemails
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Shift Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shift Academy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shift Academy) tussen zit. Shift Academy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Het Autorespond (e-act) systeem dat zorgt voor de geautomatiseerde en gepersonaliseerde verzending van onze mails is:

Willemspark Software gevestigd aan de Willemsparkweg 22, 1071 HE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34196307, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.W. Babeliowsky, Bestuurder.

Als je je op de nieuwsbrief van Shift Academy abonneert door aanvraag van het gratis e-boek ‘3 stappen naar geluk’ of door je in te schrijven voor wekelijkse updates (Shift Magazine), zullen jouw voornaam en het opgegeven e-mailadres worden geregistreerd. Deze gegevens worden door Shift Academy vastgelegd met het doel het aangevraagde e-boek, de wekelijkse updates (Shift Magazine) en informatie over diensten en producten van Shift Academy op een gepersonaliseerde en geautomatiseerde wijze toe te kunnen toesturen via Autorespond.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shift Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als je een dienst of product bij ons afneemt (boeken, coaching, [online] training of lidmaatschap) bewaren wij jouw:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

De bewaartermijn is:

De duur van de afhandeling van de verkoop en verzending (boek) cq. de duur van de geleverde dienst  (coaching, [online] training, lidmaatschap)  tot maximaal 12 maanden daarna. Behoud je je gratis abonnement op Shift Magazine dan bewaren we je gegevens tot 12 maanden na je afmelding voor Shift Magazine.

De reden hiervoor is, dat wij deze gegevens gebruiken:

– Voor het afhandelen van jouw betaling

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief Shift Magazine en/of reclamemails

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Shift Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als je ons gratis e-boek downloadt en/of je inschrijft voor de wekelijkse nieuwsbrief bewaren wij alleen jouw:

-Voornaam

-E-mailadres

De bewaartermijn is:

De duur van jouw inschrijving (tot je je afmeldt) en 12 maanden daarna.

De reden is, dat wij deze gegevens gebruiken voor:

-Het verzenden van onze nieuwsbrief Shift Magazine en/of reclamemails

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Delen van persoonsgegevens met derden

Shift Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shift Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shift Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar angela@shiftacademy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Shift Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Shift Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shift Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via angela@shiftacademy.nl